kuleczka87

3 teksty – auto­rem jest ku­leczka87.

marzenie

Marzenie
dotyku
dłoni
warg
Naszych ciał
do­tyku dusz
i serc Naszych...
Naszych namiętności
wspólne­go pożądania..
całuję
Twe warstwy
słów
mok­re języki

ust
z każdym drżeniem
zapatrzonych
w siebie

ko­lorem namietnych
spojrzeń
przeg­ryźionych warg
natchnieniem

całuję
tak jak lubisz
sobą Cię nawilżę

dotykiem
wierszem
i każdym gestem
całuję
Ciebie. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 27 czerwca 2015, 10:07

„pokusy raju”

Bądź moją Ewą
skuś mnie
kar­mi­nem Twoich
ponętnych warg
Twy­mi kształtami
budzący­mi ogień
w moich trzewiach…

Skuś mnie
słowem i czynem
do­tykiem dłoni
palącym oddechem…

Skuś mnie
przys­pie­szo­nym rytmem
Twe­go serca
gdy ocierasz się
wa­biąco Twą ak­sa­mitną skórą
o mo­je na­gie ciało…

Skuś mnie
Twym ury­wanym jękiem
muzyką
Twe­go pożądania
w odpowiedzi
na mo­je pieszczoty…

Skuś mnie
obiet­nicą raju
we wspólnym
uniesieniu… 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 25 czerwca 2015, 09:18

Nie chcę tańców godowych z Tobą... Nie chcę byś czekała...

Nie chcę
tańców go­dowych z Tobą...
Nie chcę byś czekała...

Pragnę na­pełnić Cię
wil­go­cią pożądania
mym Szep­tem namiętności...

Pragnę by czas zat­rzy­mał się
dla Ciebie
gdy trzy­mam Cię
w mych wir­tual­nych ramionach...

Na­wilżając war­gi Twe
moją żądzą...
Spi­jając z Ciebie
Two­je uniesienie...

Pragnę
byś śniła
mnie w Tobie...
Siebie w Nas
na krótką ulotną chwilę... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 24 czerwca 2015, 11:01

kuleczka87

kuleczka87

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

3 sierpnia 2015, 14:34Bogini Twa! sko­men­to­wał tek­st marzenie

29 czerwca 2015, 15:06Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st marzenie

28 czerwca 2015, 16:10mill sko­men­to­wał tek­st marzenie

27 czerwca 2015, 10:38krysta sko­men­to­wał tek­st marzenie

27 czerwca 2015, 10:07kuleczka87 do­dał no­wy tek­st marzenie

25 czerwca 2015, 16:12słoneczniki sko­men­to­wał tek­st „pokusy ra­ju”

25 czerwca 2015, 11:24mill sko­men­to­wał tek­st „pokusy ra­ju”

25 czerwca 2015, 10:52nicola-57 sko­men­to­wał tek­st „pokusy ra­ju”